Biomekanisk forskningsresultat

 

I samarbejde med studerende på kandidatuddannelsen i Idrætsteknologi på Aalborg Universitet er en CrossWALKER prototype blevet undersøgt. Dette blev gjort for at skabe et videnskabeligt grundlag for de implikationer en CrossWALKER kan have på gangmønsteret. Indledende er de biomekaniske forsøg udført med voksne personer, som har et normalt funktionsniveau uden sygdomspåvirkning. Dette for at eliminere skabelsen af potentielt forvirrende resultater, såfremt personer med forskellige grader af gangbesvær blev inkluderet i de udførte forsøg.

De mekaniske tests er nu anerkendt som videnskabelig forskning

De primære resultater

  • Ved brug af CrossWALKER’s vertikale orienterede håndtag ses en øget dynamisk stabilitet over ankler, knæ og hofter sammenlignet med gang med en konventionel rollator. Den dynamiske stabilitet der opnås med CrossWALKER er sammenlignelig med den stabilitet, der opnås ved almindelig gang uden hjælpemiddel.
  • Der ses større vægtbæring på benene ved gang med CrossWALKER ift gang med konventionel rollator. Vægtbæringen på benene ved gang med CrossWALKER kan sidestilles med vægtbæringen på benene ved normal gang uden ganghjælpemiddel.
  • Gangparametre som selvvalgt hastighed, kadence, skridtlængde og skridttid afviger både med CrossWALKER og den konventionelle rollator ved sammenligning med normal gang. Den kliniske relevans for dette er dog endnu uklar og ikke belyst i denne undersøgelse.
  • Gang med CrossWALKER giver maksimale led positioner over hoften, som ligger tættere på led positioner ved normal gang end ved gang med konventionel rollator. Dette giver en mere oprejst position af kroppen ved gang med CrossWALKER.

Anvendelse

Ganghjælpemidler er udviklet for at øge stabilitet, mobilitet og uafhængighed for personer med gangbesvær, samt lette belastningen i underekstremiteterne ved at lade armene tage noget af vægtbæringen. Hvor CrossWALKER er udviklet til at understøtte, vedligeholde og træne gangfunktionen ved midlertidig eller kronisk gangbesvær.

CrossWALKER understøtter ikke vægtbæring i armene i samme grad som en konventionel rollator. Den øgede vægtbæring på benene ved gang med CrossWALKER skal have opmærksomhed ifm personer, som er i et tidligt stadie af rehabilitering, f.eks umiddelbart efter kirurgi og/eller ulykke, eller i tilstande hvor benene ikke tåler den fulde vægtbæring.

Ved mindre vægtbæringsproblemer eller lidt senere i rehabiliteringsforløbet kan CrossWALKER meget vel være et potentielt bedre ganghjælpemiddel til at genvinde gangfunktionen. Dette fordi CrossWALKER  giver bedre dynamisk stabilitet, og samtidig aktiverer overkroppen. Ligeledes besidder CrossWALKER også konventionelle håndtag, hvilket anvendes ved situatione,r hvor vægtbæring er nødvendig for at opnå den daglige funktion.

I relation til rehabilitering af ældre og personer med nedsat gangstabilitet kan CrossWALKER som ganghjælpemiddel være et skridt på vejen til et mere normalt gangmønster og øge uafhængigheden af hjælp for bruger.

Videre forskning kan inddrage forsøgspersoner af kliniske relevans samt undersøge belastninger af led og muskler. Ligeså kan videre forskning undersøge implikationer af det faktum, at CrossWALKER aktiverer overkroppen under gang. 

Direkte udtalelser

Biomekaniske test viser at:

  • Der ses øget dynamisk stabilitet over ankler, knæ og hofter ved gang med CrossWALKER ift ved gang med Rollator. Dette viser biomekaniske testforsøg med personer, som har et normalt funktionsniveau.
  • Gang med CrossWALKER giver en ledbevægelse i benene, som ligger tæt på normal gang. Dette viser biomekaniske testforsøg på personer, som har et normalt funktionsniveau.
  • Ganghjælpemidler er udviklet mhp på at øge stabilitet og mobilitet for personer med gangbesvær.
  • CW er udviklet mhp på støtte til gang og træning af gangfunktion ved kronisk gangbesvær.
  • Gang med almindelig ganghjælpemiddel/rollator er associeret med mere ustabilt gangmønster, end naturlig gang og gang med CW.
  • Gang med CW forbedrede den dynamiske stabilitet, sammenlignet med gang med almindelig ganghjælpemiddel/rollator.

Resultaterne viser, at gangmønsteret ved gang med almindelig ganghjælpemiddel/rollator, var mere ustabilt og indebar mindre vægtbæring for ankler, knæ og hofteled, sammenlignet med gang med CW.

Imidlertid havde gang med CW en større grad af smerte ved den øgede grad af vægtbæring, hvilket ikke vil være velegnet for personer som er i et tidligt stadie af rehabilitering, f.eks efter kirurgi og ulykke.

Ved mindre vægtbæringsproblemer og mere stabilt gangmønster, kan CW meget vel være et bedre ganghjælpemiddel, eller I den senere del af et rehabiliteringsforløb, mhp på at genvinde gangfunktionen.

CrossWALKER er et ganghjælpemiddel, som kan være en steppingstone/vejen til et normalt gangmønster.
Dette i relation til rehabilitering af ældre og personer med nedsat gangstabilitet.